Jupiter promocija d.o.o.

Klaićeva 9
10000 Zagreb
Telefon: + 385 99 219 51 99
E-Mail: katarina@jupiter-promocija.hr
Info: info@jupiter-promocija.hr
Matični broj: 2827425
OIB: 63369776312
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-11/22897-2
Račun u: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
IBAN: HR8224020061100615066
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kuna (iznos uplaćen u cijelosti)
Uprava: Katarina Komarica

U maloprodaji ga možete naći u dućanima:

U restoranima: